Algemene Voorwaarden -

Ouder & Kind Cursus

Onder ‘cursist’ wordt verstaan: een kind tussen de 0 tot 4 jaar, samen met/ouder begeleiding van een voor het kind bekende volwassene.

 

1. Inschrijvingen

Inschrijving voor een cursus vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijfformulier te versturen via het contactformulier op deze website.

Na ontvangst van het inschrijfformulier volgt, binnen enkele werkdagen, een ontvangstbevestiging via whatsapp.

De plaatsing voor een cursus gaat op volgorde van aanmeldingen.

 

 

2. Lessen

Actuele lesdata en –tijden staan vermeld op de website en worden gecommuniceerd via social media. In de schoolvakanties is er (tenzij anders aangegeven) geen les.

U wordt door de docent ruim van tevoren ingelicht of de cursus start (of er voldoende aanmeldingen zijn) en op welk tijdstip u met uw kind bent ingedeeld.

De grootte van de groep varieert van 6 tot 12 cursisten.

Bij voldoende aanmeldingen worden de groepen, waar mogelijk, naar leeftijd opgesplitst. Bij voldoende aanmeldingen start er ook een babygroep.

3. Afwezigheid en inhalen van lessen

Absentie van de docent:

Wanneer een les uitvalt door absentie van de docent wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les.

Bij uitval van een enkele les zal deze worden ingehaald op de vaste lesdag aansluitend aan de cursus. Mocht deze mogelijkheid er niet zijn, dan vervalt de les en wordt restitutie verleend over de niet gegeven les(sen).

Absentie van de cursist:

Mocht u onverhoopt een les moeten afzeggen, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de docent. Een cursist die om welke reden dan ook zelf niet kan deelnemen aan de les, heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het lesgeld. Wel is het mogelijk binnen een cursus 1 keer een gemiste les in te halen op de andere dag, mits er plek is in de groep en dit van tevoren is overlegd met de docent. Inhalen van een les is alleen mogelijk door de ingeschreven cursist en in de lopende cursus.

 

4. Beëindiging van de cursus

De inschrijving kan uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus kosteloos worden geannuleerd door een mailtje te sturen naar muziekmuis@outlook.com, onder vermelding van uw naam en de naam van het kind. Zonder annulering blijft betaling van het cursusgeld verplicht (er is immers een plek gereserveerd voor de cursist).

Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en/of bij aantoonbare, langdurige, medische ongeschiktheid van de cursist of begeleider.

Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven.

 

5. Betaling

Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus ontvangt u een factuur en een tickie via de whats app.

Wanneer een cursist door een onder punt 4 genoemde reden de cursus beëindigt zal in overleg het resterende cursusgeld worden teruggestort.

 

6. Aansprakelijkheid

Cursisten dienen goed om te gaan met de cursuslocatie en lesmaterialen.

Tijdens de aanwezigheid op de cursuslocatie is de begeleider ten allen tijde verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar op, het gedrag van door hen meegebrachte kind(eren).

Muziekmuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist.

 

7. Algemene verordening persoonsgegevens

De wet algemene verordening persoonsgegevens heeft als doel mensen meer rechten te geven over de verwerking van hun persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt bijvoorbeeld verstaan achternaam, voornaam, geboortedatum, adres, emailadres en telefoonnummer.

Muziekmuis zal deze gegevens niet delen met derden en de privacy van de cursist respecteren. Het plaatsen van foto's op de website en sociaal media zal altijd in overleg gaan.